Kortárs cigány irodalmi projekt

Phare Phaka – Nehéz szárnyak: kortárs cigány irodalmi projekt

ROMA-PROGRAM-23-0401 –  A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával

Projektünk fő céljai

1) „Phare Phaka –Nehéz szárnyak” címmel kortárs cigány irodalmi antológia és műfordításkötet létrehozása és megjelentetése 1000 példányban;

2) A kiadványok népszerűsítése „Sárréti irodalmi és kulturális rendezvénysorozat” keretében: 8 alkalomból álló tematikus lovári és magyar nyelvű rendezvény, mely keretében kiosztásra kerülnek a kiadványok is.

A projekt szükségessége:
Utoljára több mint húsz élve jelent meg jelentős, országosan is hozzáférhető, több író munkásságát bemutató gyűjteményes kötet a magyarországi cigány irodalom tárgykörében (Roma Kincses Kalendárium, 2001), azaz egy teljes generációról nincs tudomása az olvasóközönségnek. Projektünk mindezért több szempontból is kifejezetten hiányt pótló, és nem csupán a cigány származású vagy kultúrájú írók, költők műveinek bemutatására és elismerésére irányul, hanem az alábbi fontos célok teljesítését is szolgálja:

1. Kulturális és történeti tudatosság elősegítése: A kortárs cigány irodalmi antológia segíthet megismerni és megérteni a cigány kultúra gazdagságát és történetét, az által, hogy a művek tükrözik a cigányság életét, hagyományait és küzdelmeit.
2. Az irodalmi sokszínűség elősegítése: Az antológia bemutatja a cigány írók sokszínű stílusát, témáit és kifejezésmódjait. Ezáltal hozzájárul a kulturális sokszínűség elismeréséhez a magyar és az európai irodalomban.
3. A diszkrimináció és előítéletek elleni küzdelem: A cigány irodalmi antológia segíthet eloszlatni a sztereotípiákat és előítéleteket a cigányokkal kapcsolatban. Az írások révén bemutathatók az egyéni történetek, élmények és érzések, amelyek hozzájárulhatnak az olvasók megértéséhez és empátiájához.
4. Cigány írók elismerése és támogatása: Az antológiában szereplő írók munkája elismerést kaphat, és a kötet elősegítheti, hogy a cigány írók szélesebb körben ismertek és elismertek legyenek.
5. Közösségépítés és identitás erősítése: Az antológia nemcsak az írók, hanem az olvasók között is közösséget teremthetnek. A cigány közösség tagjai számára ez lehetőséget teremthet az azonosulásra és az identitásuk erősítésére.
6. Kulturális örökség megőrzése: Az antológia által a cigány irodalom és kultúra részei megőrzésre kerülnek. Az írók által megfogalmazott történetek, versek és novellák hozzájárulnak a cigány kulturális örökség ápolásához és átadásához a jövő generációi számára.
7. Párbeszéd elősegítése: A cigány irodalmi antológia lehetőséget teremthet az írók, kritikusok és az olvasók közötti párbeszédre. Ez segíthet az irodalom és kultúra további fejlődésében, és hozzájárulhat az interkulturális megértéshez.