Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

A 2003-ban alapított Amenca – Velünk Európába Szervezet kulcsszerepet tölt be az észak-alföldi régióban a hátrányos helyzetű csoportok, valamint a romák társadalmi felzárkózásának elősegítésében. Civil szervezetként segíti a szociális tevékenységén, valamint az oktatáson és a kultúrán keresztül az esélykülönbségek kiegyenlítését, a kirekesztéstől mentes befogadó szemléletmód elterjesztését.

Az egyesület tevékenységei, működésének intézményesített formái

AMENCA Tanoda: a korai lemorzsolódást megelőző, informális és non formális tanórán kívüli programok (matematika, természetismeret, informatika, idegen nyelv oktatása; sport – és szabadidős tevékenységek; fejlesztő táborok), valamint koragyerekkori fejlesztő programok megvalósítása. Tehetséggondozó ösztöndíj rendszer működtetése diákoknak.

Tündér Lala Biztos Kezdet Gyerekház: . Az intézmény 2017-ben alakult meg Nagyrábé településen, az egyesület fenntartásában, Európai Uniós támogatásból, az EFOP 1.4.3. projekt keretében. A Gyerekház alapvető célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához. Ennek érdekében a 3 év alatti gyermekek és szüleik együttes fejlesztése valósul meg az intézményben.

FAUTOR Intézet. Az intézet célja a tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődéssel, a szociális kompetenciával és a társadalmi tőkével kapcsolatos interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) kutatások, elemzések készítése, gyakorlati programok megvalósítása. Az intézet székhelye Budapesten található, telephelye van Debrecenben és Bükkzsércen.

HÉTMÉRFÖLDES – program: Az egyesület által saját innovációként kifejlesztett társadalmi felzárkózást segítő program, melynek fontos eleme a diagnózis-alapú beavatkozásra épülő egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése, az utcai szociális munka, a fejlődésbeli és szociokulturális problémák felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a fiatalokkal és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás.

A program alapelvei hét db E (é) betűvel kezdődő szóban öltenek testet:

Együttműködés (1); Esélyteremtés (2); Egészségmegőrzés (3); Életmódfejlesztés (4) Értékteremtés (5); Értékmegőrzés (6); Életre nevelődés (7).

PODO-HÍD Diáktanya és Amenca Közösségi ház Nagyrábé: a hátrányos helyzetű fiatalok, valamint családok hatékony szabadidő töltésének elősegítése, közösségfejlesztő programok megvalósítása.

FITT Közösségi ház Földes: A Ház és a szolgáltatások legfontosabb funkciója, hogy mindenki számára nyitott közösségi tér funkciót töltsön be. A Ház elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű gyerekek és a fiatalok, valamint szüleik alkotják. Főbb szolgáltatások: alternatív napközbeni ellátások (játszóház, gyerek-klubok, szülői klub, közösségfejlesztő, kortárssegítő foglalkozások), informális és nonformális tanfolyamok és foglalkozások, szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális stb. programok, klubok működtetése.

OUTDOOR tanterem: Nagyrábén 700 négyszögöl alapterületen egy outdoor tanterem működtetése. Célja a “szabad ég alatt” (outdoor) történő aktív tapasztalatszerzés, a 6-21 éves diákok személyiségfejlesztése az élménypedagógia módszerének az alkalmazásával.

Létrehozott fontosabb kulturális termékek:

  • Szívpiros dal antológia: kortárs roma és nem roma költők versei a szerelemről, angol és magyar nyelven (Magyar Írók Szövetségével együttműködve)
  • Kortárs roma és nemroma költők szerelmes versei megzenésítve CD-lemezen
  • Azt hiszitek… – 40 perces film a roma irodalomról.
  • Napkeleti hidak című kiadvány megjelentetése általános iskolai tanulók rajzaiból, fogalmazásaiból
  • Kirekesztés színe címmel Középiskolások Országos Fotópályázata (önálló kiállítási anyag)

Kiemelt kulturális események megvalósítása:

  • Roma tanulók országos szavalóversenye (Budapest)
  • „Sárréti Fénytörés” kulturális napok rendezvénysorozat megvalósítása a püspökladányi járásban
  • Nenyere Fesztivál: Háromnapos családi lovas-, gasztro-, és ismeretterjesztő fesztivál az önkéntesség jegyében (Nagyrábé)
  • Roma tanulók művészetpedagógiai alkotótábora: roma általános és középiskolások részvételével zajló évente megrendezésre kerülő bentlakásos tábor Bükkszéken.

amenca-logo