EFOP-1.3.5-16

A közösség híd a magány és a találkozás között

EFOP-1.3.5-16-2016-00334

Nyitó sajtóközlemény megtekintése

Záró sajtóközlemény megtekintése


 

A projekt alapvető célkitűzése az, hogy a hátrányos helyzetű Nagyrábén és térségében megvalósuljon a kreativitásra, a szellemi és társadalmi kapacitásra építve egy olyan innovatív projekt, amely elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, a közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, és a generációk közötti együttműködéssel elősegítse a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Programunk prioritásait (kisközösségek létrehozása, az önkéntességre való hajlandóság növelése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése) 2 alprogramban, 24 modul keretében komplexen kívánjuk megvalósítani, 40 hó időtartam alatt.

SZERVEZETI HÁTTÉR: A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges tudományos felkészültséggel és társadalmilag hasznos szakmai tapasztalatokkal. Közel másfél éves tevékenysége során elsősorban az oktatáson és a kultúrán keresztül segíti a fiatalok és a családok felzárkózását, a helyi, regionális közösség fejlesztését. A projektgazda kiadásában megjelent kiadványok, tanulmányok kötelező irodalomként szerepelnek a Debreceni Egyetem pedagógusképzésében, Egyesületünk titkára közösségfejlesztést tanít óraadóként az egyetemen.

CÉLCSOPORTOK: Közvetlen célcsoport: Nagyrábén és környezetében élő, hátrányos helyzetben lévő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul. Közvetett célcsoport: a helyi és környező társadalom egésze.

A CÉLCSOPORT ELÉRÉSE: a célcsoportok hatékony elérését, toborzását szolgálja a projektünkkel együttműködő 6 db egyéb partner szervezet (egyházak, intézmények, civil szervezetek).

HELYI IGÉNYEK: Nagyrábé lakosságának vagyoni helyzete egyre inkább az elszegényedés irányába mutat. A lakosság többsége az egyre csökkenő munkalehetőség, a bedőlt hitelek következtében mindennapi megélhetési nehézséggel küzd. Mindez kifejezésre jut a fiatalok és az idősek elszigetelődésében: egyik korosztály sem bír jelentős érdekérvényesítéssel, hiányoznak a rendszeres közösségi rendezvények, nincs kultúrája a felelősségvállalásnak, a mintegy 15 %-ot kitevő roma lakosság is elmarginalizálódik.

PROJEKTCÉLOK: Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése minden korosztály tekintetében. A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása. A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása.

A CÉLOK ILLESZKEDÉSE: A projekt célja a helyi szükségletekre épülő, a helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködések fejlesztése, amelyben a projektünkkel együttműködő 6 db egyéb partner szervezetet (egyházak, intézmények, civil szervezetek) képviselő személyek is érintettek.