Kezdőlap

Amenca – Velünk – Európába Szervezet 

image

2003-ban alapított Amenca –Velünk Európába Szervezet kulcsszerepet tölt be hazánkban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózásának elősegítésében, illetőleg a környezettudatos, fenntartható fejlődésfontosságának elterjesztésében.

Civil szervezetként tevékenységével segíti az esélykülönbségek kiegyenlítését, valamint Magyarország építészeti, természeti és kulturális értékeinek védelmét. Az egyesület alapcélja a hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi, oktatási, szociális valamint foglalkoztatási helyzetének, lakhatási életkörülményeinek a javítása.

Kiemelt feladata az oktatási, felnőttképzési és kutatási-fejlesztési programok, együttműködések szervezése, a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiadványok megjelentetése.

Az egyesület által működtetett fontosabb intézmények: Amenca Tanoda; Tündér Lala Biztos Kezdet Gyerekház; FAUTOR Intézet (Budapest, Debrecen, Bükkzsérc); PODO-HÍD Diáktanya és Amenca Közösségi ház (Nagyrábé); FITT Közösségi ház (Földes); OUTDOOR tanterem (Nagyrábé).

Az Egyesület működteti a saját innovációként kifejlesztett HÉTMÉRFÖLDEStársadalmi felzárkózást segítő programot, melynek fontos eleme a diagnózis-alapú beavatkozásra épülő egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése, az utcai szociális munka, a fejlődésbeli és szociokulturális problémák felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a fiatalokkal és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás.

A program alapelvei hét db E (é) betűvel kezdődő szóban öltenek testet:

Együttműködés (1); Esélyteremtés (2); Egészségmegőrzés (3); Életmódfejlesztés (4) Értékteremtés (5); Értékmegőrzés (6); Életre nevelődés (7).

Az Egyesület tevékenységei során szorosan együttműködik felsőoktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, köznevelési és kulturális intézményekkel, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal.

 

dav