Amenca – Velünk – Európába Szervezet 

image

A 2003-ban alapított Amenca –Velünk Európába Szervezet kulcsszerepet tölt be hazánkban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózásának elősegítésében, illetőleg a környezettudatos, fenntartható fejlődés fontosságának elterjesztésében. Civil szervezetként több mint egy évtizede segíti az esélykülönbségek kiegyenlítését, valamint Magyarország építészeti, természeti és kulturális értékeinek védelmét.Az egyesület alapcélja a hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi, oktatási, szociális valamint foglalkoztatási helyzetének, életkörülményeinek a javítása. Kiemelt feladata oktatási, felnőttképzési és kutatási-fejlesztési programok, együttműködések szervezése, a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más ismeretterjesztő rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiadványok megjelentetése.

Az egyesület tevékenységeinek, működésének intézményesített formái

AMENCA TANODA: a korai lemorzsolódást megelőző, informális és non formális tanórán kívüli programok (matematika, természetismeret, informatika, idegen nyelv oktatása; sport – és szabadidős tevékenységek; fejlesztő táborok), valamint koragyerekkori fejlesztő programok megvalósítása. Tehetséggondozó ösztöndíj rendszer működtetése diákoknak.

FAUTOR INTÉZET: Fenntartható Autentikus Oktatási és Reszocializáció-kutató Intézet (jelentése: támogató, segítő. latin). Az intézet legfőbb célja a tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődéssel, a szociális kompetenciával és a társadalmi tőkével kapcsolatos interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) kutatások, elemzések készítése, gyakorlati programok megvalósítása. Az Intézetnek telephelyei vannak Budapesten, Debrecenben és Berettyóújfaluban.

HÉTMÉRFÖLDES – mozgalom: Az egyesület által saját innovációként kifejlesztett ifjúság– és családfejlesztő program, köznevelési intézményeket, szülői szervezeteket, pedagógusokat tömörítő mozgalom. A fejlődésbeli és szociokulturális problémák felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a fiatalokkal és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás révén hozzájárul a programban részt vevő diákok sikeres iskolakezdéséhez, az iskolai kudarcok csökkentéséhez, a megfelelő testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz.

A program alapelvei hét db E (é) betűvel kezdődő szóban öltenek testet: Együttműködés (1); Esélyteremtés (2); Egészségmegőrzés (3); Életmódfejlesztés (4) Értékteremtés (5); Értékmegőrzés (6); Életre nevelődés (7).

PODO-HÍD Diáktanya és Közösségi ház: hátrányos helyzetű családok üdültetésének segítése, közösségfejlesztő programok megvalósítása.

OUTDOOR TANTEREM: Nagyrábé Kistorony utca 21 szám alatt, 700 négyszögöl alapterületen egy outdoor tanterem működtetése. Célja a “szabad ég alatt” (outdoor) történő aktív tapasztalatszerzés, a 6-21 éves diákok személyiségfejlesztése az élménypedagógia módszerének az alkalmazásával.