Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

A 2003-ban alapított Amenca –Velünk Európába Szervezet kulcsszerepet tölt be hazánkban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózásának elősegítésében, illetőleg a környezettudatos, fenntartható fejlődés fontosságának elterjesztésében. Civil szervezetként több mint egy évtizede segíti elsősorban az oktatáson és a kultúrán keresztül az esélykülönbségek kiegyenlítését, a kirekesztéstől mentes befogadó szemléletmód elterjesztését.

Egyesületünk tulajdonában van Nagyrábén egy 1200 négyszögöl területű kert, és egy gazdasági épület. A kert művelésébe hátrányos helyzetűek kapcsolódnak be, szociális hátránykompenzáció keretében.

Kialakítottuk 700 négyszögöl alapterületen egy outdoor tantermet, un. mintagazdaságot, ahol kisállattartással ismertetjük meg a diákokat.

Az Egyesület kiadásában megjelent kiadványok, tanulmányok közül számos kötet kötelező irodalomként szerepel a Debreceni egyetem pedagógusképzésében.

amenca-logo